Elektronická preskripce

22.04.2016 00:29

Využitelnost údajů centrálního úložiště receptů SÚKL z pohledu ochrany osobních údajů

Pracovní skupina ČLS na konci roku 2015 uspořádala pracovní seminář k problematice ochrany osobních údajů v elektronických receptech.  na základě diskuse na semináři vznikl následně dokument s přesně formulovánými otázkami, které členové pracovní skupiny označili jako klíčové. Úřad pro...

Celý článek

—————

25.06.2015 18:19

Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

Na jednání pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví bylo 25. 6. 2015 schváleno toto stanovisko č.3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce:   Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP se od svého vzniku intenzivně zajímá o projekt elektronické preskripce,...

Celý článek

—————

12.05.2015 00:30

Stanovisko SUKL k jednáním s ČLS ohledně e-preskripce

12. 5. 2015 obdržela neformální cestou PSEZ ČLS níže uvedené stanovisko vedení SUKL k dosavadním jednáním a k předanému katalogu potřeb. Současně SUKL předal jako podklad pro další jednání vyjádření k jednotlivým bodů katalogu potřeb z hlediska jejich realizovatelnosti po právní...

Celý článek

—————

15.03.2015 13:18

Zpráva PSEZ o výsledcích jednání se SÚKL o elektronické preskripci

15. 3. 2015 schválila Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví  zprávu o proběhlých jednáních se SÚKL o elektronické preskripci a jejich výsledcích. Účelem této stručné zprávy je informovat členy předsednictva ČLS JEP, z.s. o aktivitách pracovní skupiny pro elektronické...

Celý článek

—————

16.02.2015 00:00

Jednání o možné spolupráci na projektu eRp mezi SUKL a ČLS JEP, z.s.

Proběhlo jednání mezi odbornými pracovníky SUKL a vedením SUKL na jedné straně a odborným týmem pracovní skupiny pro elektronickou preskripci. Projednán materiál, který PS předala SUKL (potřeby lékařů a pacientů v e-preskripci) a dohodnuta další schůzka k dořešeníí sporných otázek  

Celý článek

—————

26.01.2015 00:00

Katalog potřeb a požadavků lékařů a pacientů v řešení elektronické preskripce

Tento materiál je odbornou analýzou potřeb lékařů a pacientů v projektu elektronické prreskripce. Katalog byl zpracován  této podobě  odborným týmem pracovní skupiny  pro elektronické zdravotnictví a byl předám vedení SUKL nejen jako přehled zjištěných potřeb a požadavků, ale i jako...

Celý článek

—————

25.08.2014 12:55

Jednání PSEZ s představiteli SÚKL

Proběhlo první setkání s představiteli SÚKL nad Stanoviskem PS EZ ČLS JEP k projektu elektronického receptu a možnostmi vzájemné spolupráce. Závěry:  Obě strany vyjádřili zájem o pravidelnou vzájemnou spolupráci a setkávání Mezi stanovisky obou stran na problematiku ePreskripce nejsou...

Celý článek

—————

05.06.2014 21:44

Stanovisko PS EZ ČLS JEP, z.s. č. 2 k elektronickému receptu

  Tento materiál vyjadřuje názor Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na projekt tzv. elektronického receptu. Byl schválen PS EZ ČLS JEP  5. června 2014. Pracovní skupina vyjadřuje tento svůj názor v situaci, kdy projekt...

Celý článek

—————


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2