Členové skupiny

Složení pracovní skupiny schváleno předsednictvem ČLS JEP, z.s. ke dni 1. září 2018.
 
 1. MUDr. Hana Cabrnochová, zástupce předsednictva ČLS JEP, z.s.
 2. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Česká onkologická společnost ČLS JEP, z.s., vedoucí Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky ČOS ČLS JEP, z.s.
 3. PharmDr. Vladimír Holub, Česká farmaceutická společnost
 4. prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Česká společnost klinické biochemie
 5. doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
 6. Ing. Hynek Kružík, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, sekce Standardy
 7. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
 8. MUDr. Cyril Mucha, Společnost všeobecného lékařství
 9. Mgr. MUDr. Petr Struk, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 10. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP, z.s.
 11. MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 12. prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP, z.s.
 13. Ing. Miroslav Zámečník, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, vedoucí pracovní skupiny Standardy
 14. Ing. Martin Zeman, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, z.s. 

Vedoucí pracovní skupiny (předseda)

MUDr. Mgr. Petr Struk 


 

 


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2 

 


Výroční zprávy

14.01.2015 14:20

Zpráva o činnosti PS EZ za rok 2014 pro předsednictvo ČLS JEP

PSEZ_CLSJEP_Zpráva_za_2014_v0_1.pdf (581575)

Celý článek

—————