Členové skupiny

Složení pracovní skupiny schváleno předsednictvem ČLS JEP, z.s. ke dni 15. května 2013.
 
 1. MUDr. Hana Cabrnochová, zástupce předsednictva ČLS JEP, z.s.
 2. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Česká onkologická společnost ČLS JEP, z.s., vedoucí Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky ČOS ČLS JEP, z.s.
 3. prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Česká společnost klinické biochemie
 4. Ing. Hynek Kružík, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, sekce Standardy
 5. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
 6. MUDr. Cyril Mucha, Společnost všeobecného lékařství
 7. MUDr. Miroslav Seiner, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
 8. Mgr. MUDr. Petr Struk, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 9. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP, z.s.
 10. MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 11. prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP, z.s.
 12. Ing. Miroslav Zámečník, Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, vedoucí pracovní skupiny Standardy
 13. Ing. Martin Zeman, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, z.s. 
 14. prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., Společnost biomedicínského inženýrství a informatiky, vedoucí sekce biomedicínské informatiky

Vedoucí pracovní skupiny

Ing. Martin Zeman, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, z.s.