Novinky

22.04.2016 00:37

Centrální úložiště receptů a jeho použití z pohledu ochrany dat

V článku Využitelnost údajů centrálního úložiště receptů SÚKL z pohledu ochrany osobních údajů je možno najít stanovisko ÚOOÚ k otázkám, které pracovní skupina formulovala z hlediska ochrany osobních údajů v centrálním úložišti receptů.

Celý článek

—————

22.09.2015 18:00

Tisková konference ČLS JEP k elektronickému zdravotnictví

22. 9. 2015 proběhla za účasti předsedy České lékařské společnosti JEP tisková konference k probelmatice elektronického zdravotnictví. Pracovní skupinu na ni zastupoval ing. Zeman a MUDr. Mucha. Zástupci ČLS zde představili stanoviska ČLS k dané problematice a na příkladech ukázali konkrétní...

Celý článek

—————

15.07.2015 08:33

Zástupci ČLS JEP požádali o schůzku náměstkyni MZ ČR

PSEZ ČLS JEP požádala o schůzku náměstkyni ministra zdravotnictví Mgr. Lenku Ptáčkovou - Melicharovou, v jejíž gesci je i problematika elektronického zdravotnictví. V návrhu setkání se mj. píše: "... došli jsme k závěru, že je nezbytné projednat základní existující problémy se zástupci ministerstva...

Celý článek

—————

08.07.2015 13:36

Jednání zástupců PSEZ ČLS JEP na MPSV k elektronické neschopence

8. 7. 2015 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednání zástupců pracovní skupiny a ministerstva k problematice tzv. elektronické neschopenky. Obě strany došly ve svých postojích k řešení všech zásadních problémů ke shodě, především pak v tom, že původní a dnes jediná podobě...

Celý článek

—————

25.06.2015 00:36

Vydáno nové stanovisko k e-preskripci

25. 6. 2015 schválila PSEZ nové stanovisko k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce. Stanovisko je možno získat zde: Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce.  Toto stanovisko reaguje na dosavadní průběh jednání s vedením SUKL a realizačním...

Celý článek

—————

24.04.2015 14:32

Možnost využití ÚZIS pro zjištění podmínek pro projekty e-Health

Aktualizováno 15. 5. 2015 Pracovní skupina se začala na základě proběhlé diskuse na konferenci ISSS zabývat možností využití prostředků a kapacit ÚZIS pro eventuální získání objektivních informací o připravenosti zdravotnických zařízení na nové projekty eHealth.  Oslovili jsme v této věci...

Celý článek

—————

13.04.2015 14:30

Prezentace cílů pracovní skupiny na konferenci ISSS

Na konferenci ISSS jsme prezentovali záměry i dosavadní aktivity skupiny. Prezentaci je možno stáhnout zde: 150413_ISSS_v9_final.pdf (620,8 kB)

Celý článek

—————

25.03.2015 13:26

Zpráva o výsledcích jednání se SÚKL o elektronické preskripci

15. 3. 2015 schválila Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví  zprávu o proběhlých jednáních se SÚKL o elektronické preskripci a ejích výsledcích. Účelem této stručné zprávy je informovat členy předsednictva ČLS JEP, z.s. o aktivitách pracovní skupiny pro elektronické...

Celý článek

—————

02.03.2015 00:00

Přidány odkazy na zajímavé zdroje

Na naše stránky byly přidány odkazy na zajímavé zdroje o elektronickém zdravotnictví. najdete je na stránce Odkazy

Celý článek

—————

28.02.2015 00:00

Testovací webová aplikace spuštěna

Tyto stránky slouží jen pro vnitřní potřebu členů pracovní skupiny - jde o testovací webovou aplikaci za účelem ověření případné vhodné struktury webové prezentace skupiny.  

Celý článek

—————