Novinky

22.04.2016 00:37

Centrální úložiště receptů a jeho použití z pohledu ochrany dat

V článku Využitelnost údajů centrálního úložiště receptů SÚKL z pohledu ochrany osobních údajů je možno najít stanovisko ÚOOÚ k otázkám, které pracovní skupina formulovala z hlediska ochrany osobních údajů v centrálním úložišti receptů.

Celý článek

—————

22.09.2015 18:00

Tisková konference ČLS JEP k elektronickému zdravotnictví

22. 9. 2015 proběhla za účasti předsedy České lékařské společnosti JEP tisková konference k probelmatice elektronického zdravotnictví. Pracovní skupinu na ni zastupoval ing. Zeman a MUDr. Mucha. Zástupci ČLS zde představili stanoviska ČLS k dané problematice a na příkladech ukázali konkrétní...

Celý článek

—————

15.07.2015 08:33

Zástupci ČLS JEP požádali o schůzku náměstkyni MZ ČR

PSEZ ČLS JEP požádala o schůzku náměstkyni ministra zdravotnictví Mgr. Lenku Ptáčkovou - Melicharovou, v jejíž gesci je i problematika elektronického zdravotnictví. V návrhu setkání se mj. píše: "... došli jsme k závěru, že je nezbytné projednat základní existující problémy se zástupci ministerstva...

Celý článek

—————

08.07.2015 13:36

Jednání zástupců PSEZ ČLS JEP na MPSV k elektronické neschopence

8. 7. 2015 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednání zástupců pracovní skupiny a ministerstva k problematice tzv. elektronické neschopenky. Obě strany došly ve svých postojích k řešení všech zásadních problémů ke shodě, především pak v tom, že původní a dnes jediná podobě...

Celý článek

—————

25.06.2015 00:36

Vydáno nové stanovisko k e-preskripci

25. 6. 2015 schválila PSEZ nové stanovisko k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce. Stanovisko je možno získat zde: Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce.  Toto stanovisko reaguje na dosavadní průběh jednání s vedením SUKL a realizačním...

Celý článek

—————

24.04.2015 14:32

Možnost využití ÚZIS pro zjištění podmínek pro projekty e-Health

Aktualizováno 15. 5. 2015 Pracovní skupina se začala na základě proběhlé diskuse na konferenci ISSS zabývat možností využití prostředků a kapacit ÚZIS pro eventuální získání objektivních informací o připravenosti zdravotnických zařízení na nové projekty eHealth.  Oslovili jsme v této věci...

Celý článek

—————

13.04.2015 14:30

Prezentace cílů pracovní skupiny na konferenci ISSS

Na konferenci ISSS jsme prezentovali záměry i dosavadní aktivity skupiny. Prezentaci je možno stáhnout zde: 150413_ISSS_v9_final.pdf (620,8 kB)

Celý článek

—————

25.03.2015 13:26

Zpráva o výsledcích jednání se SÚKL o elektronické preskripci

15. 3. 2015 schválila Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví  zprávu o proběhlých jednáních se SÚKL o elektronické preskripci a ejích výsledcích. Účelem této stručné zprávy je informovat členy předsednictva ČLS JEP, z.s. o aktivitách pracovní skupiny pro elektronické...

Celý článek

—————

02.03.2015 00:00

Přidány odkazy na zajímavé zdroje

Na naše stránky byly přidány odkazy na zajímavé zdroje o elektronickém zdravotnictví. najdete je na stránce Odkazy

Celý článek

—————

28.02.2015 00:00

Testovací webová aplikace spuštěna

Tyto stránky slouží jen pro vnitřní potřebu členů pracovní skupiny - jde o testovací webovou aplikaci za účelem ověření případné vhodné struktury webové prezentace skupiny.  

Celý článek

—————


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2