25.06.2015 00:36

Vydáno nové stanovisko k e-preskripci

25. 6. 2015 schválila PSEZ nové stanovisko k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce. Stanovisko je možno získat zde: Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

Toto stanovisko reaguje na dosavadní průběh jednání s vedením SUKL a realizačním týmem projektu elektronické preskripce o jehož výsledku je možné se dozvědět podrobně zde: Stanovisko SUKL k jednáním s ČLS ohledně e-preskripce. Na stejné stránce lze získat i poslední verzi katalogu potřeb, kategorizovaného na půdě SUKL z hlediska realizovatelnosti.

Pracovní skupina se rozhodla požádat o schůzku náměstkyni ministra zdravotnictví, pověřenou koordinací národních projektů e-health, informovat ji o proběhlých jednáních a požádat, aby ministerstvo iniciovalo kroky, které ČLS považuje za nezbytné podmínky úspěšnosti projektu, tedy jednak zahájení prací na legislativních změnách a současně stanovení isubjektu, který ponese systémovou garanci za projekt e-preskripce jako celek.

(M. Seiner)

 

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2