Odkazy a externí informační zdroje

Na této stránce jsou uvedeny zajímavé odkazy a externí informační zdroje.
Informnace uvedené na odkazovaných stránkách nemusí být totožné se stanovisky pracovní skupiny, ani pracovní skupina nijak neodpovídá za aktuálnost informací na těchto odkazech
 

Odkazy na české zdroje o elektronickém zdravotnictví

Národní strategie elektronického zdravotnictví

Stránky Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR

 • ČIS 
  Česká informační společnost, o.s., působí v rámci ČSVTS 
  https://cisvts.cz/
 • ČNFeH 
  České národní fórum pro eHealth, o.s. 
  https://www.ehealthforum.cz/
 • ČSVTS 
  Český svaz vědeckotechnických společností, samostatné dobrovolné občanské sdružení 68 nezávislých vědeckotechnicky zaměřených občanských sdružení 
  https://csvts.cz/
 • ČSZIVI 
  Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP 
  https://www.medinfo.cz/
 • DASTA 
  Datový standard pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (včetně NČLP)
  https://www.dastacr.cz/
 • GS1 
  GS1 je nejvýznamnější organizací zabývající se tvorbou globálních standardů a jejich implementací s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců na globální, ale zároveň také mezioborové úrovni 
  https://www.gs1.cz
 • HL7 Česká republika 
  občanské sdružení, HL7 Česká republika je mezinárodní přidruženou organizací Health Level Seven 
  https://www.hl7.cz
 • IBA MU 
  Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je společným pracovištěm uvedených fakult pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT 
  https://www.iba.muni.cz
 • ICT Unie 
  ICT UNIE o.s. 
  https://www.ictu.cz/
 • Klub lékařských knihoven 
  je součástí SKIP 
  https://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven
 • MEFANET 
  MEdical FAculties NETwork, projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi 
  https://www.mefanet.cz/
 • NTMC 
  Národní telemedicínské centrum vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci eHealth, resp. telemedicíny v Olomouci 
  https://www.ntmc.cz
 • SBMILI 
  Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP 
  https://sbmili.cz/
 • SKIP 
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou, odbornou a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Má charakter občanského sdružení. 
  https://www.skipcr.cz/

Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2