Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví vydává stanoviska k vybraným tématům elektronizace zdravotnictví vždy po obsáhlé diskusi a ověřování faktů a podkladů. Stanoviska jsou schvalována plénem pracovní skupiny konsensuálně a následně zveřejňována a předávána dotčeným institucím a prostřednictvím předsednictva ČLS i všem odborným společnostem.

Schválená a vydaná stanoviska dokumentují oficální názor pracovní skupiny k danému tématu.


Vydaná stanoviska PS EZ ČLS JEP

25.06.2015 15:34

Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

  Na jednání pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví bylo 25. 6. 2015 schváleno toto stanovisko č.3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce:   Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP se od svého vzniku intenzivně zajímá o projekt elektronické...

Celý článek

—————

05.06.2014 12:32

Stanovisko PS EZ ČLS JEP č. 2 k elektronickému receptu (2014)

Tento materiál vyjadřuje názor Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na projekt tzv. elektronického receptu. Byl schválen PS EZ ČLS JEP  5. června 2014   Pracovní skupina vyjadřuje tento svůj názor v situaci, kdy projekt...

Celý článek

—————

19.05.2014 13:58

Prohlášení PS EZ ČLS k Ministerstvu zdravotnictví ČR (květen 2014)

Prohlášení pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP k Ministerstvu zdravotnictví ČR   V Praze 19.5.2014 Pracovní skupina se rozhodla vydat toto prohlášení, protože její členové se shodují na potřebě koncepce elektronického zdravotnictví (eHealth, eZdraví) v České...

Celý článek

—————

05.02.2014 12:27

Stanovisko PSEZ ČLS JEP č.1 k projektu tzv. elektronické neschopenky (2014)

Stanovisko bylo schváleno plénem PS EZ 5. 2. 2014 a přijato předsednictvem ČLS JEP. Tento materiál vyjadřuje názor Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na projekt tzv. elektronické neschopenky, a to v situaci, kdy stát v roce...

Celý článek

—————


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2