19.05.2014 13:58

Prohlášení PS EZ ČLS k Ministerstvu zdravotnictví ČR (květen 2014)

Prohlášení pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP k Ministerstvu zdravotnictví ČR

 

V Praze 19.5.2014

Pracovní skupina se rozhodla vydat toto prohlášení, protože její členové se shodují na potřebě koncepce elektronického zdravotnictví (eHealth, eZdraví) v České republice.

Dříve, než začnou práce na koncepci, je třeba vyřešit tyto základní a klíčové body, bez nichž tvorba resp. naplňování žádné koncepce nemá smysl.

 

1)    Stanovení základních podmínek pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace.

Stanovit jednoznačné a konkrétní (pokud možno finančně a organizačně nenáročné) podmínky pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace, použitelné ve velkých zdravotnických zařízeních i v běžné praxi samostatně pracujícího lékaře.

 

2)    Ochrana osobních údajů.                                                                                    

Zajistit, aby pravidla fungování elektronického zdravotnictví nebyla v rozporu s platnými evropskými i národními předpisy na ochranu osobních údajů a jejich praktická aplikace elektronické zdravotnictví neparalyzovala. 

 

3)    Datový standard pro výměnu informací ve zdravotnictví.          

Stanovit, kdo a jak bude definovat, rozvíjet a udržovat datový standard pro umožnění výměny informací ve zdravotnictví v národním i mezinárodním kontextu.

 

4)    Jednotná identifikace zdravotnických pracovníků.          

Navrhnout jednoduchou, administrativně nenáročnou, levnou a v praxi snadno použitelnou jednoznačnou identifikaci zdravotnických pracovníků.  

Za pracovní skupinu

Ing. Martin Zeman

vedoucí pracovní skupiny

 

Text prohlášení byl po schválení předán na ministerstvo zdravotnictví.

Originální text prohlášení ke stažení zde

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2