15.07.2015 08:33

Zástupci ČLS JEP požádali o schůzku náměstkyni MZ ČR

PSEZ ČLS JEP požádala o schůzku náměstkyni ministra zdravotnictví Mgr. Lenku Ptáčkovou - Melicharovou, v jejíž gesci je i problematika elektronického zdravotnictví. V návrhu setkání se mj. píše: "... došli jsme k závěru, že je nezbytné projednat základní existující problémy se zástupci ministerstva zdravotnictví jako instituce, která má být garantem a koordinátorem národních projektů elektronického zdravotnictví."

K tomuto kroku vedly zástupce PSEZ především zjištěné zkušenosti v projektu elektronického receptu.

Text dopisu je zde: 150714_dopis MZ-žádost o jednání.pdf (849342).

 

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2