24.04.2015 14:32

Možnost využití ÚZIS pro zjištění podmínek pro projekty e-Health

Aktualizováno 15. 5. 2015

Pracovní skupina se začala na základě proběhlé diskuse na konferenci ISSS zabývat možností využití prostředků a kapacit ÚZIS pro eventuální získání objektivních informací o připravenosti zdravotnických zařízení na nové projekty eHealth.  Oslovili jsme v této věci vedení ÚZIS, které záměr vítalo a dále jsme zjišťovali, zda je možné v relativně krátkém čase formulovat sadu otázek, které by bylo smysluplné zjišťovat. 

Současně jsme oslovili k vyjádření i informatiky Asociace nemocnic, kteří v reakci na náš dotaz sdělili 24. 5. 2015 toto: 
 
Došli jsme ale k jednomyslnému závěru, že nevidíme žádný smysluplný důvod pro sběr dat o počítačové infrastruktuře pro Vámi navrhované účely – a to ani jednorázově
 
Tento názor nás nepřekvapil, neboť i původní úvahy o podobném šetření vzešly především z obavy z kvality technické infrastruktury u ambulantních lékařů, kde jedině lze předpokládat, že by mohly vzniknout technologické problémy při případném zavádění projektů elektronického zdravotnictví. Protože ale ze strany členů pracovní skupiny nebyla reakce na tento podnět jednoznačná a nebyla získána podpora k takové aktivitě od většiny členů skupiny, informovali jsme ÚZIS dne 13. 5. 2015, že další aktivity v tomto směru pracovní skupina nebude vyvíjet.
 
Doc. Dušek, ředitel ÚZIS nás informoval, že nové výkazy pro podobná zjištění ÚZIS nezamýšlí, ÚZIS však uvažuje o zařazení některých otázek do stávajícícho výkazu přístrojového vybavení a projedná možnost zjištění stavu HW výbavy u ambulantních lékařů.
 
(M. Seiner)

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2