25.08.2014 12:55

Jednání PSEZ s představiteli SÚKL

Proběhlo první setkání s představiteli SÚKL nad Stanoviskem PS EZ ČLS JEP k projektu elektronického receptu a možnostmi vzájemné spolupráce.

Závěry: 
  1. Obě strany vyjádřili zájem o pravidelnou vzájemnou spolupráci a setkávání
  2. Mezi stanovisky obou stran na problematiku ePreskripce nejsou žádné podstatné rozpory
  3. Došlo k dohodě o charakteru další spolupráce. Iniciace vzniku pracovní skupiny pro řešení problematiky elektronické preskripce. Za SÚKL nominován vedoucí odd. E-receptu Bc. Ondřej Veselý, Za PS EZ MUDr. Mucha a prof. Švihovec, dále Ing. Kružík. Tato skupina bude navržena i v rámci projektu MZ ČR "Národní strategie elektronického zdravotnictví" (Zeman)
  4. Kontaktní osobou za SÚKL bude Ondřej Veselý.
Kompletní zápis z jednání je k dispozici zde: Zápis_20140825_PS EZ_a_SÚKL.pdf (210 kB)

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2