26.01.2015 00:00

Katalog potřeb a požadavků lékařů a pacientů v řešení elektronické preskripce

Tento materiál je odbornou analýzou potřeb lékařů a pacientů v projektu elektronické prreskripce. Katalog byl zpracován  této podobě  odborným týmem pracovní skupiny  pro elektronické zdravotnictví a byl předám vedení SUKL nejen jako přehled zjištěných potřeb a požadavků, ale i jako metodický podnět pro řešitele projektu. PS EZ se domnívá,, že podobný katalog potřeb by měl být u tohoto projektu zpracován i pro další dotčené skupiny uživatelů (lékárníci, plátci péče, stát ap.). 
 

eRecept požadavky a potřeby_v1.0.pdf (368585)

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2