Archiv článků

22.04.2016 00:37

Centrální úložiště receptů a jeho použití z pohledu ochrany dat

V článku Využitelnost údajů centrálního úložiště receptů SÚKL z pohledu ochrany osobních údajů je možno najít stanovisko ÚOOÚ k otázkám, které pracovní skupina formulovala z hlediska ochrany osobních údajů v centrálním úložišti receptů.

Celý článek

—————

22.04.2016 00:29

Využitelnost údajů centrálního úložiště receptů SÚKL z pohledu ochrany osobních údajů

Pracovní skupina ČLS na konci roku 2015 uspořádala pracovní seminář k problematice ochrany osobních údajů v elektronických receptech.  na základě diskuse na semináři vznikl následně dokument s přesně formulovánými otázkami, které členové pracovní skupiny označili jako klíčové. Úřad pro...

Celý článek

—————

22.09.2015 18:00

Tisková konference ČLS JEP k elektronickému zdravotnictví

22. 9. 2015 proběhla za účasti předsedy České lékařské společnosti JEP tisková konference k probelmatice elektronického zdravotnictví. Pracovní skupinu na ni zastupoval ing. Zeman a MUDr. Mucha. Zástupci ČLS zde představili stanoviska ČLS k dané problematice a na příkladech ukázali konkrétní...

Celý článek

—————

15.07.2015 08:33

Zástupci ČLS JEP požádali o schůzku náměstkyni MZ ČR

PSEZ ČLS JEP požádala o schůzku náměstkyni ministra zdravotnictví Mgr. Lenku Ptáčkovou - Melicharovou, v jejíž gesci je i problematika elektronického zdravotnictví. V návrhu setkání se mj. píše: "... došli jsme k závěru, že je nezbytné projednat základní existující problémy se zástupci ministerstva...

Celý článek

—————

08.07.2015 13:36

Jednání zástupců PSEZ ČLS JEP na MPSV k elektronické neschopence

8. 7. 2015 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednání zástupců pracovní skupiny a ministerstva k problematice tzv. elektronické neschopenky. Obě strany došly ve svých postojích k řešení všech zásadních problémů ke shodě, především pak v tom, že původní a dnes jediná podobě...

Celý článek

—————

25.06.2015 18:19

Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

Na jednání pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví bylo 25. 6. 2015 schváleno toto stanovisko č.3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce:   Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP se od svého vzniku intenzivně zajímá o projekt elektronické preskripce,...

Celý článek

—————

25.06.2015 15:34

Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

  Na jednání pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví bylo 25. 6. 2015 schváleno toto stanovisko č.3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce:   Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP se od svého vzniku intenzivně zajímá o projekt elektronické...

Celý článek

—————

25.06.2015 00:36

Vydáno nové stanovisko k e-preskripci

25. 6. 2015 schválila PSEZ nové stanovisko k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce. Stanovisko je možno získat zde: Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce.  Toto stanovisko reaguje na dosavadní průběh jednání s vedením SUKL a realizačním...

Celý článek

—————

12.05.2015 00:30

Stanovisko SUKL k jednáním s ČLS ohledně e-preskripce

12. 5. 2015 obdržela neformální cestou PSEZ ČLS níže uvedené stanovisko vedení SUKL k dosavadním jednáním a k předanému katalogu potřeb. Současně SUKL předal jako podklad pro další jednání vyjádření k jednotlivým bodů katalogu potřeb z hlediska jejich realizovatelnosti po právní...

Celý článek

—————

24.04.2015 14:32

Možnost využití ÚZIS pro zjištění podmínek pro projekty e-Health

Aktualizováno 15. 5. 2015 Pracovní skupina se začala na základě proběhlé diskuse na konferenci ISSS zabývat možností využití prostředků a kapacit ÚZIS pro eventuální získání objektivních informací o připravenosti zdravotnických zařízení na nové projekty eHealth.  Oslovili jsme v této věci...

Celý článek

—————


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2