Tyto stránky nejsou aktivně udržovány a slouží výhradně pro informaci o činnosti pracovní skupiny v roce 2013 a 2014.

Pro aktuální informace se obracejte na stránky https://www.cls.cz